Kontakt

EKO PLAM d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge.

Novo Selo Lasinjsko 55a, 47206 Lasinja - Hrvatska

Tel.: +385.47.884.383
OIB: 29850339716, IBAN HR3024840081104866184 (kod RBA)
www.ekoplam.hr info@ekoplam.hr

Goran Sokolovski [system engineer & developer]
MCP/MCSA/MCSE/MCDBA/MCT : CCA/CCEA/CCI
goran@ekoplam.hr
GSM: +385.91.4884.383

Dario Sokolovski [servis i instalacije]
dario@ekoplam.hr
GSM: +385.91.2884.384

Željka Sokolovski [direktorica]
zeljka@ekoplam.hr
GSM: +385.91.3884.383