Demo aplikacije


DEMO: SA-CNUS - Centralni Nadzorno Upravljački Sustav

Napomena: DEMO aplikacija ima funkcionalna ograničenja i može radi sigurnosti koristiti umjetno generirane podatke!

DEMO: SA-CNUS - Centralni Nadzorno Upravljački Sustav

Napomena: DEMO aplikacija ima funkcionalna ograničenja i može radi sigurnosti koristiti umjetno generirane podatke!